PRZEBIEG KANAŁU

Kilometrarz szlaku mierzony jest od Miłomyna do jeziora Druzno, Do Starych Jabłonek oraz Zalewa i Iławy. Całkowita długość właściwego kanału Elbląskiego to 83,3 km , z czego 43,82 km przypada na sztuczne kanały, a 39,48 km stanowią jeziora. Wraz z odgałęzieniami długość całej drogi wodnej wynosi 151,7 km. Kanał prowadzi przez dwie krainy geograficzne - Żuławy Wiślane i Pojezierze Iławskie.


Locja Kanału Elbląskiego została podzielona na 4 części:

Śluza Miłomłyn – pochylnia Buczyniec,

Pochylnia Buczyniec – jezioro Druzno,

Śluza Miłomłyn – Jezioro Szeląg,

Śluza Miłomłyn – Iława.


ŚLUZA MIŁOMYN (km 0,0) – POCHYLNIA BUCZYNIEC (km 36,77)
Kilometr Opis
0,0 Śluza Miłomłyn. W tym miejscu rozpoczyna się kilometraż w kierunkach:

Jezioro Druzno.

Jezioro Szeląg.

Jezioro Jeziorak.

00,0 – 3,10 Kanał sztuczny z wrotami bezpieczeństwa w km 0,45.
3,10 – 5,25 Kanał naturalny; biegnie przez Jezioro Ilińskie o średniej głębokości 24 m.
5,25 – 7,85 Kanał sztuczny, łączący jeziora Jezioro Ilińskie i Ruda Woda.
7,85 – 20,90 Na długości 13 km trasa wiedzie przez jezioro Ruda Woda. Szerokość waha się w granicach 250–500 m. Głębokość średnia – 24 m.
12,10 Odgałęzienie do jeziora Bartnickiego.
20,90 – 22,70 Kanał sztuczny. W kilometrze 20,91 ustawiono wodowskaz Cypel.
22,70 – 27,30 Jezioro Sambrodzkie; średnia głębokość 4,0 m. Szerokość średnia jeziora – 300 m.
27,30 – 29,0 Odcinek szlaku łączy jeziora: Sambrockie i Piniewskie.
29,00 – 30,50 Jezioro Piniewskie.
30,50 – 36,77 Kanał sztuczny – prowadzi do pochylni Buczyniec. W kilometrze 36,33 wrota bezpieczeństwa.

POCHYLNIA BUCZYNIEC (km 36,77) – JEZIORO DRUZNO (km 52,00)
Kilometr Opis
36,77 Pochylnia Buczyniec.
41,66 Pochylnia Kąty.
3,10 – 5,25 Pochylnia Oleśnica.
43,97 Pochylnia Jelenie.
46,00 Pochylnia Całuny.
46,30 – 52,00 Kanał sztuczny.
52,00 Ujście do jeziora Druzno.

ŚLUZA MIŁOMYN (km 0,0) – JEZIORO SZELĄG (km 31,30)
Kilometr Opis
0,0 – 4,62 Kanał sztuczny (między śluzami Miłomłyn i Zieloną).
4,62 – 10,50 Trasa biegnie doliną rzeki Liwy, kończy się w Jeziorze Drwęckim.
10,50 – 14,80 Kanał prowadzi przez jezioro Drwęckie, kończy się w mieście Ostróda. Średnia głębokość jeziora – 15 m.
14,80 – 15,11 Krótki odcinek kanału sztucznego od jeziora Drwęckiego, prowadzi do śluzy Ostróda.
15,11 – 15,35 Kanał sztuczny. Łączy Ostródę z jeziorem Puzy.
15,35 – 16,82 Kanał wiedzie przez jezioro Puzy.
16,82 – 19,13 Kanał sztuczny łączący jezioro Puzy ze śluzą Mała Ruś.
19,13 – 21,42 Kanał sztuczny łączący śluzę Mała Ruś z jeziorem Szeląg.
21,42 – 31,30 Kanał prowadzi przez jezioro Szeląg.
31,30 Stanowi koniec Kanału Elbląskiego. W pobliżu znajdują się miejscowości Staszkowo i Stare Jabłonki.

ŚLUZA MIŁOMYN (km 0,0) – IŁAWA (km 32,20)
Kilometr Opis
0,0 – 10,01 (Śluza w Miłomłynie). Kanał sztuczny – trasa wiedzie do jeziora Dauby.

Kanał przebiega przez jezioro Karnickie, po sztucznie usypanym nasypie o długości 484 m.

Na km 6,50 i 8,91 znajdują się bramy bezpieczeństwa.

10,01 – 11,50 Kanał biegnie przez jezioro Dauby. Średnia głębokość – 2,0 m.
11,50 – 32,30 Kanał prowadzi przez jezioro Jeziorak.

Chętni mogą przepłynąć kanałem indywidualnie np. jachtem lub kajakiem. Wtedy płynąc po Jezioraku, należy skierować się w Zatokę Krega, a następnie wpłynąć w kanał, który prowadzi pod mostem drogowym na trasie Iława-Boreczno. Po przepłynięciu kilkudziesięciu metrów jacht znajduje się na jeziorze Dauby, na którego prawym brzegu jest wejście do kanału. Dalsze 12 km do Miłomłyna trzeba pokonać na włączonym silniku.

Około 2,5 km za jeziorem Dauby znajduje się ciekawa budowla hydrotechniczna - kanał przecina Jezioro Karnickie. Ponieważ poziom wody tego jeziora jest niższy o ponad 3 m od poziomu wód Jezioraka, zamiast podwyższać lub budować dwie śluzy, usypano na dnie jeziora wał wysokości 6 m, długości 484 m i szrokości 50 m. Środkiem poprowadzono rynnę kanału szerokości 10 m i głębokości 1,5 m.

Przed samym Miłomłynem kanał rozgałęzia się, skręcając w lewo dotrzemy do Miłomłyna i Elbląga, w prawo do Ostródy. Płynąc do Ostródy, należy wejść w szeroki awanport śluzy Miłomłyn. Jej szerokość wynosi około 3 m i na długość mieszczą się w niej mniej więcej 3 jachty.