ŚLUZY

W ramach Kanału Augustowskiego wybudowano 18 śluz. Obecnie w granicach Polski znajduje się 14 z nich, 3 na terenie Białorusi (Wołkuszek, Dąbrówka, Niemnowo), a przez śluzę Kurzyniec przebiega granica polsko-białoruska.

Śluzy wg liczby komór:

jednokomorowe: 16

dwukomorowe: 1 - Paniewo

czterokomorowe: 1 - Niemnowo (pierwotnie trzykomorowa, czwartą komorę dobudowano latach 2004-2006)

Śluzy pozwalają przenieść statki o:

15 m na odcinku od Biebrzy do Augustowa

41 m na odcinku od Augustowa do Niemna