NETTA

Netta, zwana w górnym odcinku Rospudą, ma długość 102,5 km i jest prawostronnym dopływem Biebrzy. Stanowi atrakcyjny szlak turystyki wodnej. Bierze początek z jeziora Młynówek, położonego około 10 km na północny zachód od Filipowa. Płynie dość wąską doliną w kierunku południowym i południowo-wschodnim, mijając szereg jezior (Czarne, Rospuda Filipowska, Kamienne, Długie Filipowskie, Garbaś, Głębokie, Sumowo, Okrągłe Bakałarzewskie, Bolesty), i uchodzi do jeziora Rospuda Augustowska, połączonego z jeziorem Necko. Z jeziora Necko wspólnym szlakiem z Kanałem Augustowskim, a po oddzieleniu jako Kanał Bystry, zmierza do jeziora Sajno. Stamtąd, już jako Sajownica, płynie na południowy zachód, a następnie na południe, i w okolicy wsi Sosnowo łączy się z Kanałem Augustowskim. Potem płynie uregulowanym korytem i uchodzi przez jaz piętrzący do Biebrzy obok śluzy w Dębowie. Dolny odcinek rzeki przebiega przez podmokłe obszary Kotliny Biebrzańskiej.