CHARAKTERYSTYKA NAWIGACYJNA


OGRANICZENIA

Obowiązują następujące ograniczenia żeglugi na jeziorach i zbirnikach wodnych stanowiących odcinki dróg wodnych:

 • dla kajaków, gdy prędkość wiatru przekracza 5 m/s,
 • dla łodzi otwartych sportowych, turystycznych (innych niż żaglowe), rybackich i roboczych o powierzchni do 20 m², gdy prędkość wiatru przekracza 7 m/s,
 • dla łodzi motorowych z pokladem zamkniętym o powierzchni do 20 m², gdy prędkość wiatru przekracza 9 m/s,
 • dla wszystkich statków o powierzchni od 20 do 100 m², gdy prędkość wiatru przekracza 12 m/s,
 • dla statków z pokładme zamkniętym o powierzchni powyżej 100 m², gdy prędkość wiatru przekracza 18 m/s.

Jeżeli prędkość wiatru przekroczy posane wyżej prędkości, jednostki powinny przerwać żeglugę i wpłynąć do najbliższego portu, przystani lub schronić się blisko brzegu.


UWAGI

Aby uniknąć manewru mijania na odcinkach, gdzie szlak żeglowny nie jest dostatecznie szeroki dla jednoczensego przejścia dwóch jednostek, statki powinny przechodzić przez wąskie przejście w możliwie krótkim czasie. Gdy statki zbliżają się do miejsca, gdzie z uwagi na istneijące zakola lub przeszkody inne jednostki moga być zasłonięte, sternik powienien przed wejściem do wąskiego przejścia nadać sygnał "jeden długi dźwięk". Dobra praktyką żeglarską jest nadanie przez radiotelefon na obowiązującym kanale informacji, z odpowiednim wyprzedzeniem, o zamiarze przejścia przez statek uciążliwego miejsca. Istnieje wtedy większa możliwość wykonania przez spotykające się statki odpowiedniego, bezpiecznego manewru.


PRĘDKOŚĆ STATKÓW

Dla jednostek sportowych i turystycznych o powierzchni do 20 m² na Wielkiej Pętli Wielkoposki ustalono następujące prędkości

Na rzece Brdzie i Kanale Bydgoskim

 • na rzece Brdzie od km 3,1 do km 20,9 - 20 km/h (od toru regatowego w Brdy-ujściu do śluzy Osowa Góra),
 • na pozostałych odcinkach bez ograniczeń.

Na rzece Dolnej Noteci i rzece Warcie

 • Od Sanoka do Konina - bez ograniczeń,
 • na drodze wodnej Warta - Kanał Bydgoski
  1. do 20 km/h na odcinkach:
  2. - od km 8,3 do km 12,0

   - od kmkm 15,0 do km 19,5

  3. do 12 km/h na odcinku od 32,0 do km 57,0 (jezioro Gopło),
  4. na pozostałych odcinkach bez ograniczeń.


ŁĄCZNOŚĆ RADIOTELEFONICZNA

Na drodze wodnej Wisła - Odra obowiązują następujące kanały łaczności między jednostaki, portami i łączności z Nadzorem Wdnym w Gorzowie Wielkopolskim:

 • Stacja nabrzeżna Bydgoszcz Port wykorzystuje kanał 10 pasma morskiego V częśtotliwości 156,600 MHz.
 • Stacja nabrzeżna Bydgoszcz, Dział Ruchu wykorzystuje kanał 10 pasma morskiego V częśtotliwości 156,600 MHz.
 • Stacja nabrzeżna Gorzów Wielkopolski wykorzystuje kanał 10 pasma morskiego V częśtotliwości 156,600 MHz.
 • łączność między jednostkami kanał 10 pasma morskiego V częśtotliwości 156,600 MHz.

Droga wodna Kanał Bydgoski - Warta

Statek - statek - kanał 10.

Warta Górna, Środkowa

Statek - statek - kanał 10.

Statek - ląd - kanał 9.

Rzeka Wisła

Statek - statek - kanał 8.

Statek - ląd - kanał 9.

Rzeka Odra

Statek - statek - kanał 10.

Statek - ląd - kanał 74.

Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe - 999

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Komórkowy telefon alarmowy - 112