JEZIORO GORCZYCKIE

Jezioro Górczyckie położone jest w centrum Puszczy Augustowskiej. Linia brzegowa jeziora jest postrzępiona, zaś brzegi niskie, w wielu miejscach zabagnione, od północy porośnięte lasem. Jezioro stopniowo rozszerza się od południowego zachodu i największą szerokość uzyskuje w części północno-wschodniej.

Przez jezioro prowadzi szlak Kanału Augustowskiego. Na wschodzie jezioro łączy się poprzez śluzę Gorczyca i sztuczny przekop z jeziorem Orle. W płn.-wsch. części akwenu znajduje się też kanał ulgi z jazem, służący do odprowadzania nadmiaru wody. Z zachodniej części jeziora wychodzi najdłuższy sztuczny odcinek Kanału Augustowskiego, który prowadzi do śluzy Swoboda i Jeziora Studzienicznego. Odcinek ten jest szczytowym, czyli najwyżej położonym fragmentem Kanału Augustowskiego.

Na północ od jeziora położona jest wieś Gorczyca, zaś na południe - Płaska. Na południowo-wschodnim brzegu usytuowana jest stanica wodna PTTK Płaska